Meny

Hälso- och sjukvårdsprocess

Att söka och få vård och omsorg från kommunal hälso- och sjukvård beskrivs i en övergripande hälso- och sjukvårdsprocess.

Att söka och få vård och omsorg från kommunal hemsjukvård är en process som kan sammanfattas i följande steg:                           

 • Begäran om vård och omsorg lämnas
 • Begäran bedöms                                                   
 • Beslut om aktiviteter, dessa genomförs och utvärderas                                                                
 • Åtagande avslutas.

Mer detaljerad beskrivning av process hälso- och sjukvård hittar du i dokumentet nedan. Nedan kan du även läsa om Omvårdnadsprocess som är väletablerad processmodell som används av sjuksköterskor för vägledning vid planering och genomförande av omvårdnad (problemlösningsmodell).

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.