Meny

Behörigheter

Rutin behörighetstilldelning

Medarbetare som tilldelas behörighet till vårdinformation ges en teknisk möjlighet att ta del av information angående patienter. Detta innebär att möjligheten föreligger att ta del av informationen i patient­journalen för den medarbetare som deltar i patientens vård. De medarbetare som inte deltar i vård och behandling har inte rätt att ta del av denna information. Behörigheten till systemet styrs via användaridentiteten och användarens personliga lösenord.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.