Kvalitetskontroll av blodsockermätare

Extern kontroll av blodsockermätare.

Extern kontroll

 • Utförs en gång/kvartal (feb-maj-aug-nov) av Omsorgsförvaltningens sjuksköterskor/HSV undersköterskor i samarbete med Klinisk Kemi, CSK. Den som utför extern kontroll måste genomgå praktisk instruktion.
 • Sjuksköterskan/HSV-undersköterskan tar kontakt med respektive enhet inför kvalitetskontrollen
 • Blodsockermätare insamlas av sjuksköterska/HSV-undersköterska vid respektive enhet inför den externa kontrollen
 • Klinisk Kemi redovisar resultatet av blodsockermätarnas funktionsduglighet och tillförlitlighet till respektive kontrollant
 • Sjuksköterskan tar kontakt med respektive enhet vid avvikande resultat
 • De mätare som inte har blivit externt kontrollerade får ej användas förrän efter nästa externa kontroll

 Material att använda vid kontrollen

 • Ett rent icke absorberande material till exempel underlägg för provtagning, plastmugg, baksida av etikett. Ny burk teststickor. Pipetter som tillhandahålls av klinisk kemi. Kylväska för transport.

 Praktisk utförande av Extern kontroll

 • Ansvariga hämtar särskild kontrollösning på Klinisk kemi på angivna datum
 • Kontrollerna utförs inom de dagar som anges på listan som medföljer lösningen
 • Ta fram en behållare med rumsvarm kontrollösning och vänd 20 ggr
 • Tag max 4 mätare, sätt i teststicka
 • Tag medföljande pipett och applicera 4 stycken droppar på rent underlag
 • Tag testet. Endast en mätare till en droppe
 • Skriv resultatet på listan vid rätt serienummer

Kontaktperson med Klinisk Kemi
France Grahn Ekman, specialistsjuksköterska

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.