Meny

Delegering rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Detta dokument är en del av delegeringsrutinen och riktar sig mot området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Delegering får endast ske om det är förenligt med kravet på god och säker vård.

I bifogade dokument nedan finns en bilaga med arbetsuppgifter som räknas som hälso- och sjukvård inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt ett stöd för hur formellt kompetent personal kan vägledas i frågor om delegeringsbara uppgifter.

Det finns informationsmaterial som stöd vid utbildning/ genomgång av en del delegeringsbara uppgifter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.