Provtagning och smittspårning

Rutiner för provtagning av patienter och personal samt rutiner för smittspårning.

Provtagning av patienter 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19 

Lokal rutin Kristianstad (uppdat 21 dec 2021 med anledning av storhelger)

Provtagning av patienter med misstanke om covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård utförd av kommunens sjuksköterska

För dig som är sjuksköterska: Korrekt provtagningsteknik

Instruktionsfilm i korrekt provtagning för covid-19 i svalg och nasofarynx (Region Skåne)

 

Provtagning av personal 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19

Samlad information om provtagning av personal  (Region Skåne) 

Information om provtagning av personal inom vård och omsorg (Region Skåne) (Uppdaterad 19/1-2022)

Smittskyddsblad (Region Skåne) 

Efter utlandsvistelse

Vanliga frågor och svar om covid-19 i vården har uppdaterats i förhållande till den nya rekommendationen.
Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19 för öppen och sluten vård - Region Skåne (skane.se)

 

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorgen förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

 

Smittspårning 

Vårdhygien ska kontaktas i samband med smittspårning på vissa enheter. Se under regional rutin för mer vägledning. 

Kontaktuppgifter till Vårdhygein Skåne

Kontakt - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Lokal rutin Kristianstad:

Lokal rutin för smittspårning vid covid-19

Regional rutin:

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Region Skåne)

 

Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal. Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten, utan denna information sker utifrån ansvaret för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. För mer info se under meny till höger. 

 

Lista för kartläggning och provtagning 

Vid positivt provsvar, inled smittspårning och provtagning efter kontakt med Vårdhygien. Det är viktigt att enhetschefen för det berörda området och sjuksköterskan träffas så fort som möjligt för avstämning och planering av de aktiviteter som ska genomföras i samband med smittspårningen. Ett gott internt samarbete är av stor betydelse för att lyckas begränsa smittspridningen.

Upprätta en lista och provta patienter och personal på avdelningen samt övrig personal som har kommit i kontakt med patienten med positiv covid-19 vid tidpunkt för symtomdebut. Använd lista för kartläggning och provtagning.

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal. 

Enhetschefen ansvar för att:

 • upprätta en lista över patienter och personal.
 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av asymtomatisk personal (där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral).
 • spara kartläggningslistan i 6 månader från avslutad smittspårning. Listan sparas av den enhetschef som har indexfallet (gäller både personal och patienter). 

Sjuksköterskan ansvarar för att:

 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Personal med symtom kan också provtas vid Region Skånes provtagningsenheter för vård- och omsorgspersonal.

 

Information till personal vid smittspårning 

Information till personal i vård och omsorg vid smittspårning  (Region Skåne)

Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt) med en person med covid-19 (Uppdaterad 17/1-2022)

Patientinformation till hushållskontakt covid-19 (Uppdaterad 17/1-2022)

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.