Meny

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Rutiner, rekommendationer och informationsmaterial om säkra besök på vård- och omsorgsboenden utifrån covid-19.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (Socialstyrelsen)

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden (Folkhälsomyndigheten)

Lokala rutiner och dokument

Besök på vård och omsorgsboende. Lokal rutin.

Affischer

Länk att hänvisa anhöriga till för mer information

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin (Kristianstad.se)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.