Meny

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Rutiner, rekommendationer och informationsmaterial om säkra besök på vård- och omsorgsboenden utifrån covid-19.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (Socialstyrelsen)

Lokala rutiner och dokument

Besök på vård och omsorgsboende. Lokal rutin.

Affischer

Länk att hänvisa anhöriga till för mer information

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin (Kristianstad.se)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.