Meny

Coronavirus

Rutiner för hur vi arbetar under pandemin som orsakats av coronavirus, covid-19 (SARS-CoV-2).

Övergripande information, rekommendationer och rutiner om coronaviruset

Samlad information från Socialstyrelsen 
Se ingångarna "Stöd till hälso- och sjukvården", "Stöd till personal inom socialtjänsten", "Utbildning och material" och "Frågor och svar".

Samlad information från Folkhälsomyndigheten
Övergripande vägledning. Vårdhygien och Smittskydd utformar sina rutiner utifrån Folkälsomyndighetens rekommendationer. 

Samlad information och rutiner från Smittskydd

Samlad information och rutiner från Vårdhygien

Våra egna lokala rutiner och beslut finns på handbokens undersidor. 

Senaste uppdateringarna

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.