Meny

Akut situation enhetschef

Beskriver agerande för enhetschef i en akut situation, vid suicidnärhet, suicidförsök eller suicid/misstänkt suicid.

Suicidnära patient  

 • Var ett stöd för personal
 • Har inte kund kommunal hälso och sjukvårdsinsats ansvarar enhetschef för att ta reda på om det finns minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig. Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras. 

Suicidförsök  

 • Har inte kund kommunal hälso och sjukvårdsinsats, ansvarar enhetschef för att ta reda på ifall kund har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig. Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Tag hjälp av övergripande specialistsjuksköterska psykiatri för stöd vid debriefing samtal med involverad personal 
 • Sammankalla den personal som har varit involverad i suicidförsök för debriefing samtal och stöd tillsammans med övergripande specialistsjuksköterska psykiatri 
 • Vid behov initiera kontakt med företagshälsovård 
 • Undersök om medboende har behov av krisstöd  
 • Har inte kund kommunal hälso och sjukvårdsinsats, tar enhetschef reda på om det finns djur i hemmet som kund inte kan ta ansvar för. Se riktlinje Lex Maja.
 • Var ett stöd för personal när avvikelse skall upprättas

Suicid/misstänkt suicid 

 • Har inte kund kommunal hälso och sjukvårdsinsats, ansvarar enhetschef för att ta reda på ifall kund har minderåriga barn och att kontakt initieras med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) vid plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn finns.
 • Läkare eller polis kontaktar anhöriga
 • Polis ombesörjer att djur omhändertas.
 • Tag hjälp av specialistsjuksköterska psykiatri för stöd vid debriefing samtal med involverad personal 
 • Sammankalla den personal som har varit involverad i suicid för debriefing samtal och stöd
 • Initiera kontakt med företagshälsovård 
 • Diskutera med personal vilken typ av krisstöd medboende har behov av och tillse att medboende erhåller krisstöd.
 • Var ett stöd för personal när avvikelse skall upprättas
 • Vara behjälplig vid kontakt med polisen

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.