Meny

Akut situation vid suicidnärhet och suicid

Suicid är detsamma som självmord. Rutinen ska vara ett stöd för personal och klargör ansvarsfördelning för olika yrkeskategorier i akuta situationer vid suicidnärhet, suicidförsök och suicid. Beskrivning av förebyggande arbetssätt finns på sidan Suicidpreventiv vägledning.

Omfattning

Rutinen berör omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.

Definitioner

I rutinen används benämningen person. Benämningen kan ersättas med patient, kund, brukare eller deltagare beroende på vilken verksamhet i omsorgsförvaltningen det gäller.  

Suicid: En medveten, avsiktlig, självförvållad livshotande handling som leder till döden.  

Suicidnära: Person som har allvarliga suicidtankar eller planer eller på grund av omständigheter (tex depression eller livskris) bedöms vara i riskzon för suicid. Person som uttrycker suicidnärhet eller som tidigare har gjort suicidförsök. 

Suicidtankar: Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att ta sitt liv. De kan utvecklas till avsikter, planer och beslut.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.