Meny

Utflyttade mötesplatser

En utflyttad mötesplats är en mötesplats som anordnas på en ort som inte har en ordinarie mötesplats att tillgå

Utflyttade mötesplatser ska anordnas av varje område vid fyra tillfällen per
halvår under våren och hösten.

De utflyttade mötesplatserna bör vara av ronderande karaktär i syfte att marknadsföra våra permanenta mötesplatser. De orter som får tillgång till en utflyttad mötesplats ska uppmuntras att skapa nätverk på det lokala planet samt ta del av det ordinarie utbudet

En ort kan återkommande få del av utflyttad mötesplats en gång per halvår om området finner att det är gynnsamt för sammanhanget.

Lokal kan bokas på orten genom olika föreningar. Framförallt ska lokaler användas som drivs av föreningar som erhåller föreningsbidrag.

En utflyttad mötesplats kan även anordnas utan lokal (t.ex. utomhus) vilket kan vara gynnsamt den del av året som medger det.

Innehåll för den utflyttade mötesplatsen planeras av den ansvariga gruppen. Det ska vara ett innehåll som är intressant och som gärna belyser ett eller flera ben i hälsosamt åldrandet enligt Folkhälsmyndighetens definition.

Byastämmor hålls kontinuerligt i Kristianstads kommun. Varje område har ansvar för att bjuda in sig och informera om de utflyttade mötesplatserna samt det ordinarie utbudet som området erbjuder.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.