Meny

Rutin för specialistuppdrag

Rutin för specialistuppdrag inom Förebyggandeenheten

Rutin specialistuppdrag

För specialistområden som innehåller en medarbetare från varje område gäller följande:

Specialistuppdraget ansvarar för att arbeta fram rutiner för uppdraget Specialistuppdraget för anteckningar från sina träffar som läggs i mapp på G.Specialistuppdragets deltagare ansvarar för att föra ut information om arbetet till sitt område och ta med områdets synpunkter tillbaka till specialistuppdraget.Specialistuppdraget ansvarar för att de rutiner som tagits fram anmäls till APT för beslut.

För övriga specialistområden gäller följande:

Specialistuppdraget ansvarar för att arbeta fram rutiner för uppdraget. Specialistuppdraget för anteckningar från sina träffar som läggs på G i mapp.Specialistuppdraget ansvarar för att bjuda in sig till de tre olika områdena och informera om uppdragets utveckling samt att ta med sig de olika områdenas synpunkter tillbaka till specialistuppdraget.Specialistuppdraget ansvarar för att de rutiner som tagits fram anmäls till APT för beslut.

För bägge typerna av specialistuppdrag är det uppdragets ansvar att ta fram rutiner under beaktande av områdenas synpunkter. Om specialistuppdraget behöver ytterligare hjälp att ta fram rutinen bjuds enhetschef in till specialistuppdraget. När en rutin är framtagen och beslutad är det alla medarbetares ansvar att följa den.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.