Meny

Nya kulturombud

Rutin för hur vi arbetar med nya kulturombud

Genom regelbunden kontakt med Kulturombud och Enhetschefer får Utvecklare av kultur/socialt innehåll uppgifter om när Kulturombud slutar eller byter arbetsplats.

Utvecklare av kultur/socialt innehåll ger berörd Enhetschef i uppgift att utse nytt Kulturombud.

Efter det att Utvecklare av kultur/socialt innehåll fått namn på nytt Kulturombud tas kontakt och information om uppdraget delges.

(Framöver planeras att en gång/år hålla en 3 h utbildning/genomgång av uppdraget som kulturombud).

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.