Meny

Kulturombud Mötesplatser

Rutin för arbetet med kulturombud på mötesplatser

Genom regelbundna möten arbeta för att samordna kultur/socialt innehåll på Mötesplatserna.

Skriva minnesanteckningar som placeras under: Gemensamt/Myndighetsenheten/Enhet1/bokningar Kultur

Utifrån Omvärldsbevakning, informera och inspirera kring Kultur/socialt innehåll.

I samarbete med kulturombud/Mötesplatser samordna kulturarrangemang på Mötesplatser

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.