Meny

Kulturombud i VoB

Rutin för kulturombud i Vård- och omsorgsboende

Genom regelbunden kontakt med utsedda Kulturombud får Utvecklare av kultur/socialt innehåll reda på när kulturombud slutar eller byter arbetsplats

Hålla kulturombudslistan aktuell

Genom nyhetsbrev och mailkontakt med samtliga kulturombud informerar och inspirerar Utvecklare av kultur/socialt innehåll till att ge Kulturombud verktyg till det sociala innehållet i vårdvardagen. Alltid kopia till berörd Enhetschef.

När det så önskas via Enhetschef eller Kulturombud på VOBO så har Utvecklare av kultur/socialt innehåll träffar ute på berörd arbetsplats för att diskutera "Hur går vi vidare" nya tips och idéer. Minnesanteckningar skrivs och skickas till berörd Enhetschef och Kulturombud.

Kompetensutveckling fortlöpande minst två ggr/år för Kulturombud i samarbete med Kultur och Fritid.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.