Meny

Kontakt VoB

Rutiner för kontakt med Enhetschefer på vård- och omsorgsboende gällande det sociala innehållet.

Genom minnesanteckningar och nyhetsbrev ge Enhetschef den information som deras Kulturombud delges fortlöpande.

Individuella kontakter, personliga, via mail eller telefon med Enhetschefer utifrån frågeställningar som uppstår i arbetet med kultur/socialt innehåll.

Rutiner nya Enhetschefer på vård- och omsorgsboende:

När behov föreligger informera kring uppdraget Utvecklare av Kultur Socialt innehåll. När? Hur?

Förslag: Genom att bjuda in två gånger/år till information kring kulturutvecklarens roll. (väntar på access från verksamhetschefer)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.