Meny

Avgifter för måltider

Avgifter för måltider inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras enligt beslutad taxa.

Biståndsbeviljad kost distribueras till kundernas bostäder, serveras i dagverksamheter, korttidsboenden och trygghetsboende samt i vård- och omsorgsboenden.

Kost som inte är beviljad som bistånd serveras i mötesplatsernas restauranger och i trygghetsbostädernas gemensamhetsutrymmen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.