Meny

Avgifter i ordinärt boende

Avgifter i ordinärt boende debiteras för de insatser som beviljats enligt socialtjänstlagen och som kommunfullmäktige beslutat ska avgiftsbeläggas.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.