Meny

Avgifter

Inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras avgifter för de insatser som utförs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.