Meny

Avgifter

Inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras avgifter för de insatser som utförs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.