Meny

Ekonomihandbok

Välkommen till omsorgsförvaltningens ekonomihandbok.

I ekonomihandboken samlas information om regler och riktlinjer inom ekonomiområdet. Handboken ska i första hand vara ett stöd för de som arbetar administrativt inom omsorgsförvaltningen.

I handboken finns också information om avgifter som kan vara till stöd såväl för medarbetare som medborgare.

Handboken är under utveckling och tillförs löpande nytt innehåll.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.