Meny

Ekonomihandbok

Välkommen till omsorgsförvaltningens ekonomihandbok.

I ekonomihandboken samlas information om regler och riktlinjer inom ekonomiområdet. Handboken ska i första hand vara ett stöd för de som arbetar administrativt inom omsorgsförvaltningen.

I handboken finns också information om avgifter som kan vara till stöd såväl för medarbetare som medborgare.

Handboken är under utveckling och tillförs löpande nytt innehåll.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.