Kristianstads Kommunföretag AB

Kristianstads Kommunföretag AB, KKF, äger och förvaltar samtliga aktier i de helägda dotterbolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB samt Kristianstads Industribyggnads AB.

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.