Kristianstads Industribyggnads AB

Bolaget är helägt och har till uppgift att bygga, köpa och förvalta fastigheter i sysselsättningsbefrämjande syfte. Bolaget äger inga fastigheter längre och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.