AB Kristianstadsbyggen

ABK är ett helägt allmännyttigt bostadsföretag. Uppgiften är att producera och tillhandahålla bostäder inom Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.