Internationellt arbete

För att fortsätta utvecklas, lära av andra, sprida våra erfarenheter och utnyttja våra resurser så bra som möjligt bedriver Kristianstads kommun ett aktivt internationellt arbete.

Det internationella arbetet är en del av Kristianstad kommuns övergripande utvecklingsstrategi Vision 2030, som syftar till att kommunen aktivt arbetar för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus ligger därför på att Kristianstads kommun ska vara en plats där både invånare och företag trivs och växer. Det internationella arbetet omfattar projektsamarbeten och det arbete som sker i informella och formella nätverk.

Internationell strategi

Kristianstads kommuns internationella strategi är ett kommunövergripande ramverk som fokuserar på kommunens vision och mål. Strategin fungerar som ett utvecklingsinstrument och anger prioriteringar inom det internationella området för kommunens verksamheter. Det finns även en riktlinje kopplad till kommunens internationella arbete.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.