Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti bilen.

Om man vill ställa upp en matvagn eller foodtruck gör man så här:

 1. Hitta en plats som är lämplig ur säkerhets- och försäljningssynpunkt och tag reda på vem som är markägare. Kommunens mark kan ses i kartan nedan (grön färg är kommunal mark). Medborgarcenter kan hjälpa dig med markägaruppgifter till andra markägare.
 2. Om marken är kommunal, tag del av bestämmelserna för matvagnar och foodtrucks, som finns under relaterad information och gå vidare i denna lista. Om det är annan markägare, kontakta istället denne för vidare information.
 3. Markera placeringen på en karta. Tips!  Du kan använda ritfunktionen i kommunens kartverktyg och spara som antingen en bild eller en pdf.
 4. Skicka in blanketten "Ansökan om plats för matvagn/foodtruck" under relaterad information (med bilagd karta), till kommunen via e-post.
 5. När du har fått godkänt från kommunen på din ansökan, kan du lämna in en ansökan om användning av offentlig plats hos Polisen. De kontaktar i sin tur kommunen för yttrande.
 6. När du fått ditt polistillstånd kan du påbörja din verksamhet på platsen.

Bra att veta...

 • Kommunens avgift faktureras i förhand.
 • Polistillståndet betalar du när du ansöker hos dem.
 • En del miljöer är kulturhistoriskt värdefulla eller känsliga för påverkan, så kommunen kan komma att avslå sådana placeringsförslag.
 • Platserna tilldelas efterhand som önskemålen inkommer och finns det redan en matvagn på platsen har ägaren till den förtur till platsen vid ny ansökan.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.