Starta och driva företag

Kristianstads kommun hjälper dig som vill starta en verksamhet, redan driver ett företag i vår kommun, vill expandera eller vill flytta hit. Vi kan lotsa dig rätt bland tillstånd, lokaler, mark och olika nätverk.

Vi verkar för ett bra företagsklimat så att företag i kommunen kan fortsätta expandera och så att att fler företag väljer vår kommun som etableringsplats.

Kristianstads kommun arbetar aktivt med det lokala näringslivet. Ett starkt näringsliv med välmående företag som utvecklas  är viktigt för oss alla.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kommunens tillväxtavdelning arbetar med näringslivsfrågor och vi kan bland annat hjälpa dig med: 

  • lokaler och mark
  • att hitta rätt kontakt inom den kommunala organisationen med hjälp av vår företagslots
  • olika tillstånd och regler
  • infrastrukturfrågor
  • externa nätverk och samarbetspartners.

Vårt stöd kostar ingenting.

Kommunen har inte möjlighet att hjälpa företag med finansiering och affärsplaner. Där hänvisar vi till banker, myndigheter och det kommunala bolaget Krinova Incubator & Science Park.

Krinova

Det kommunala bolaget Krinova Incubator & Science Park erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl nystartade som etablerade företag.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.