Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du hittar ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

Under relaterad information hittar du de riktlinjer som gäller från 1 januari 2021.

Aktuella markpriser

Område

Prissättning 2023 års tomtpris/m²

Arkelstorp

115 kr

Degeberga

115 kr

Everöd

115 kr

Fjälkinge

201 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby

345 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby, utmed E22

432 kr

Kristianstad, väster om Helge å

345 kr

Kristianstad, väster om Helge å, utmed E22

432 kr

Kristianstad, öster om Helge å

460 kr

Kristianstad, öster om Helge å, utmed E22

547 kr

Tollarp

144 kr

Vä-Öllsjö

345 kr

Åhus 

288 kr

Önnestad

173 kr

Reservera mark

När du har hittat mark du är intresserad av skickar du in en intresseanmälan till oss. När vi har fått in din intresseanmälan undersöker vi om det är möjligt för dig att reservera marken. Intresseanmälningar som kommer in behandlas i turordning, varför det kan dröja lite innan vi hanterar just din förfrågan.

Finns inte ditt tilltänkta område med på kartbilderna ovan betyder det med största sannolikhet att det inte finns ledig verksamhetsmark tillgänglig. Exempelvis Åhus är ett område där vi får många förfrågningar, och där finns för närvarande ingen ledig verksamhetsmark. När det åter finns ledig mark tillgänglig läggs det ut ovan.

Hur länge kan jag reservera marken?

Du kan reservera mark i 9 månader med möjlighet till 3 eller 6 månaders förlängning. Alltså totalt max 15 månader.

Vad kostar det?

Under de första 9 månaderna utgår ingen avgift. Därefter tar vi ut en reservationsavgift motsvarande 1 % av köpeskillingen per månad.

Bygglov

Under tiden marken är reserverad ska du beställa en nybyggnadskarta, söka och bli beviljad bygglov. Först efter beviljat bygglov säljer vi marken till dig. Du hittar mer information om bygglov under Relaterade länkar. 

Skriva köpekontrakt

När du beviljats bygglov upprättar kommunen ett köpekontrakt. Handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggs inom 30 dagar, resterande del erläggs på tillträdesdagen. Tillträde sker på finutsättningsdagen. När vi fått bekräftelse på att du betalt tomten skickar vi ett undertecknat köpebrev till dig. Du söker och bekostar själv lagfart.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.