Kommunens lokaler

Kommunen äger cirka 300 bebyggda fastigheter med totalt 600 byggnader. Det är bland annat skolor, förskolor och idrottshallar. Lokalerna används främst av kommunala verksamheter. Kommunen äger också några verksamhets- och kontorsbyggnader som vi hyr ut till företagare.

Hyra lokal för företag

Är du intresserad av att hyra en lokal för ditt företag kontakta kommunens förvaltare för kommersiella lokaler.
Här finns också lediga lokaler i kommunen utannonserade, såväl när det gäller kommunens lokaler som privata fastighetsägare.

Anpassning av er lokal

Har du som hyresgäst önskemål om att lokalen ska anpassas till er verksamhet, exempelvis genom ombyggnad, så kontakta er lokalförvaltare. Vem som är förvaltare för just er lokal står på hyreskontraktet och du når rätt person genom kommunens växel.

Felanmäla lokal

  • Akuta fel, som riskerar människors hälsa eller skador på byggnaden, anmäler du omgående på akutnumret 044-13 66 66
  • Hyr du en lokal av oss felanmäler du via e-tjänsten nedan. Inloggningsuppgifter är skickade till den som tecknat hyreskontraktet
  • Är du besökare i en kommunal byggnad anmäler du enklast ett fel till receptionen 
  • Fel på en idrottsanläggning under kvällstid eller helg ska du anmäla till kommunens medborgarcenter
  • Kommunens verksamheter felanmäler via kommunens intranät

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.