Lediga jobb i kommunen

Här hittar du alla våra lediga jobb.

Name Last apply date
Barnskötarbiträde, bemanningsenheten 1442-10-19
Barnskötare, bemanningsenheten 1442-10-19
Ekonomibiträden till Centralskolan 1442-10-04
Elevassistent, gymnasiesärskolan Söderportgymnasiet 1442-09-13
Enhetschef inom Funktionsstöd, inriktning socialpsykiatri 1442-09-20
Enhetschef till central bemanningsenhet 1442-09-13
Enhetschef, vård- och omsorgsboende, semestervikariat 1442-10-19
Exploateringsingenjör inom Mark- och exploateringsenheten 1442-09-07
Fältsekreterare med projektledaransvar 1442-09-13
Fältsekreterare på Ungdomsservice 1442-09-20
Fastighetsreparatör 1442-09-20
Förskollärare i förskoleklass, Tollarps skola 1442-09-07
Förskollärare, bemanningsenheten 1442-10-19
Förstelärare med behörighet i trä-och metallslöjd 1442-09-11
Kommunjurist 1442-09-06
Lärare åk 3-6 i trä- och metallslöjd, Lingenässkolan 1442-09-16
Lärare åk 7-9 i Idrott och hälsa, Fröknegårdskolan 1442-09-11
Lärare åk 7-9 ma/no, Fjälkinge skola 1442-09-18
Lärare åk 7-9 spanska och engelska, Önnestads skola 1442-09-18
Lärare bild/slöjd åk 4-9, Tollarps skola 1442-09-18
Lärare i bild åk 4-9, Fjälkinge skola 1442-09-20
Lärare i engelska och tyska, åk 6-9, Nosabyskolan 1442-09-13
Lärare i musik åk 4-9, Fjälkinge skola 1442-09-20
Lärare i musik, åk 4-9, Nosabyskolan 1442-09-13
Lärare i slöjd åk 3-9, Fjälkinge skola 1442-09-20
Lärare i spanska åk 6-9, Fjälkinge skola 1442-09-20
Lärare i sv/so åk 4-6, Fjälkinge skola 1442-09-20
Lärare ok 7-9 i svenska och engelska, Fröknegårdskolan 1442-09-10
Lärare/lärare fritidshem, bemanningsenheten 1442-10-19
Legitimerad sjuksköterska till vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård 1442-09-17
Omvårdnadspersonal, semestervikarier till Tätörtsvägen 1442-09-18
Projektledare, bygg 1442-09-15
Semestervikarier till omsorgsförvaltningen 1442-10-19
Skolsköterska 1442-09-13
Socialrådgivare, Familjeservice 1442-09-13
Socialsekreterare, barn- och ungdomsverksamheten 1442-09-13
Sommarvikarie Kock/Ekonomibiträde 1442-10-19
Sommarvikarie Utredning försörjning 1442-09-25
Specialistundersköterska till Hjärtebacken 2 1442-09-16
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, gymnasiesärskolan 1442-09-15
Undersköterska till Hjärtebacken 2 1442-10-19
Undersköterska till Lanternan 1442-09-06
Ungdomscoach/Familjebehandlare 1442-09-13
Valhandläggare 1442-09-06
Valsamordnare 1442-09-06
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.