Stöd vid arbetslöshet

Om du saknar arbete eller sysselsättning kan du få hjälp och stöd från oss. Vi har olika insatser för dig som har varit arbetslös en längre tid eller är ung och söker arbete.

Praktik

Du som inte haft arbete på ett tag kan söka praktik hos oss. I första hand erbjuder vi praktik till personer som uppbär försörjningsstöd eller som har anvisats vid Arbetsförmedlingen.

Arbete för unga

Ungdomstorget vänder sig till dig som är mellan 16-29 år som behöver hjälp och stöd i att söka arbete, påbörja studier eller i kontakt med sociala myndigheter.

Vuxenutbildningen

Funderar du på att börja studera kan du vända dig till våra studie- och yrkesvägledare på VLC för att få mer information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.