Utvecklat samarbete med den idéburna sektorn

Updated:20/ذو القعدة/1444 09:59 صArchived

En överenskommelse för att underlätta samarbetet mellan den idéburna sektorn och kommunen slöts 2016. Nu har representanter från kommunen och från lokala föreningar tagit fram en tvåårig handlingsplan för att göra arbetet mer konkret. Handlingsplanen är nu godkänd av kommunstyrelsen.

Handlingsplanen är ett konkret sätt för kommunen och idéburna organisationer att arbeta tillsammans för att lösa komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad. Handlingsplanen gäller för åren 2023 och 2024.

Överenskommelsen från 2016 rör hur kommunen och idéburen sektor långsiktigt ska arbeta tillsammans för ett hållbart Kristianstad. För att säkerställa att överenskommelsen leder framåt, har handlingsplanen tagits fram i dialog mellan representanter från Kristianstads kommun och idéburna organisationer.

Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter som både Kristianstads kommun och den idéburna sektorn ansvarar för att genomföra. En av grundpelarna i handlingsplanen är att all samverkan bör grunda sig i faktiska behov och de samhällsutmaningar som finns i kommunen. Exempel på en sådan aktivitet kan vara att arrangera föreläsningar och träffar för att höja kunskapen om olika identifierade ämnen.

Aktiviteterna ska ses som ett sätt för kommunen och idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa komplexa samhällsutmaningar som ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad.

Vill du veta mer om vilka aktiviteter som finns i handlingsplanen, kan du läsa handlingsplanen i länken under relaterad information. Där finns också länk till överenskommelsen som tecknades 2016.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.