Utfodra inte de vilda djuren med kött utan tillstånd

Updated:24/ربيع الثاني/1443 02:49 مArchived

Det händer att överblivet livsmedel läggs ut i naturen för djur att äta. Antingen för jakt eller för att stödfodra djuren. Det kan medföra en risk att djuren smittas av livsmedlen och därför krävs det i många fall tillstånd från Jordbruksverket.

Det är väldigt viktigt att all typ av livsmedel hanteras korrekt för att undvika smittspridning. Produkter som läggs ut direkt i naturen kan föra med sig smitta som kan ställa till stor skada för djuren. Du som vill skänka animaliska (från djur) livsmedelsprodukter till någon som ska dela ut det som foder har ansvaret för vad du levererar och hur det hanteras.

Om du ska leverera rester eller produkter med animaliskt innehåll som foder finns det fler regler att följa än om de är rent vegetabiliska. Om resterna innehåller kött, fisk, obearbetad mjölk eller obearbetade ägg kan det i många fall vara så att de inte får användas som foder till vissa djurslag.

Det är mottagaren som ansvarar för att fodret används på ett korrekt sätt och bara till djurslag som får äta det. Men leveranserna måste alltid vara korrekt märkta och spårbara via handelsdokument och register. Det innebär att du som överlämnar livsmedelsprodukten ska föra register över varje sändning. Du som lämnar över produkterna ansvarar också för att säkerställa att den som tar emot har de tillstånd som krävs för att hantera produkterna.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.