Park- och lekplatsprogrammet 2023

Updated:10/محرم/1444 01:47 مArchived

Nu kan boende i Hammarslund och Norra Åsum enkelt lämna in synpunkter på hur parkerna och lekplatserna i området ska utvecklas via kommunens interaktiva kartverktyg.

Lekplatsen vid Almhagavägen i Färlöv som rustades upp 2020.
Lekplatsen vid Almhagavägen i Färlöv som rustades upp 2020.

Varje år ser kommunen över parkerna och lekplatserna i en utvald ort i projektet ”park- och lekplatsprogrammet”. Förra året planerades upprustningen av lekplatserna i Möllebacken och de lekplatserna ska snart byggas. Men redan nu börjar planeringen för kommande orter som står på tur och det är Hammarslund och Norra Åsum.

Som en del av park- och lekplatsprogrammet så samlar kommunen in synpunkter digitalt genom ett användarvänligt kartverktyg.

Du hittar webbverktyget under relaterad information. Det aktuella parkområdet är förmarkerat och det är bara att markera en eller flera platser och skriva kommentarer vad man tycker är bra eller vad som man vill utveckla.

Synpunkter kan lämnas fram till och med den 15 augusti 2022.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.