Övning Sydfront 21 är igång

Updated:18/رمضان/1442 03:17 مArchived

Just nu pågår Försvarsmaktens övning Sydfront 21 i Skåne. Den 3 -10 maj hålls övningar i Norra Åsum och Rinkaby. Det betyder att övningsfälten är avstängda för besökare och att långsamma militärfordon rör sig på vägarna och kan påverka trafiken.

Var uppmärksam mot militärfordon på vägen och gå inte på övningsfälten i Norra Åsum eller Rinkaby den 3 - 10 maj när militärövningen Sydfront 21 pågår. Foto: Försvarsmakten
Var uppmärksam mot militärfordon på vägen och gå inte på övningsfälten i Norra Åsum eller Rinkaby den 3 - 10 maj när militärövningen Sydfront 21 pågår. Foto: Försvarsmakten

Militärövningen med omkring 3 500 soldater genomförs på flera platser i södra Sverige med koncentration kring Försvarsmak­tens övnings- och skjutfält. Den militära närva­ron kommer att vara märkbar även utanför övningsfälten. Det finns risk för höga ljudvolymer och begränsningar i trafiken.

Försvarsmakten arbetar för att inverkan för de boende i områdena ska bli så liten som möjligt.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att övnings- och skjutfälten är stängda för allmänheten under övningen och att militär trafik kommer att röra sig på civila vägar. Många promenerar gärna på övningsfälten i Norra Åsum och Rinkaby, men under övningen är det förenat med livsfara. Överträdelser kan medföra dryga böter.

Den 6 maj hålls övningar på Revingehed tillsammans med Flygvapnet och det kan innebära höga ljudvolymer, lågt flygande flygplan och helikop­trar och rökeffekter.

Syftet med övningen är att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militä­ra förmåga.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.