Ny trepartikoalition ska styra Kristianstads kommun

Updated:17/ربيع الأول/1444 03:42 مArchived

Kristianstads kommun ska den kommande mandatperioden styras av en majoritetskoalition med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. De tre partierna ska styra utifrån en gemensam utgångspunkt med fyra prioriteringar.

Tre personer
De tre gruppledarna Carl-Henrik Nilsson (SD), Camilla Palm (M), Christina Borglund (KD) har kommit överens om gemensamma utgångspunkter och om fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser.

- I den här konstellationen kan vi genomföra den politik för trygghet som Kristianstad behöver. Att vi nu får ett majoritetsstyre borgar för en förutsägbarhet och stabilitet i arbetet med att utveckla kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M),

De tre partiernas gruppledare Camilla Palm (M), Carl Henrik Nilsson (SD) och Christina Borglund (KD) meddelade på torsdagen sin överenskommelse om att bilda majoritetsstyre. Valen sker vid november månads kommunfullmäktige. Den nya kommunstyrelsen tillträder i november medan övriga nämnder börjar verka i sin nya konstellation från årsskiftet.

Den senaste mandatperioden sedan valet 2018 har Kristianstads kommun letts av en minoritetskoalition med de traditionella allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna, som tillsammans har haft 29 av fullmäktiges 65 mandat. I frågor där det har rått politisk oenighet har de behövt röster från antingen Socialdemokrater och Vänsterpartister eller från Sverigedemokrater i kommunfullmäktige för att få igenom sina förslag.

I det senaste valet tappade Liberalerna och Centern var sitt mandat i fullmäktige, medan Moderaterna och Vänsterpartiet fick var sin plats mer.

Nu har Moderaterna med sina 14 mandat, Sverigedemokraterna med 16 mandat och Kristdemokraterna med 3 mandat kommit överens om att bilda en gemensam koalition som därmed får en fullmäktigemajoritet med en rösts övervikt. De övriga partierna i fullmäktige, som nu kommer att utgöra oppositionen blir Socialdemokraterna med 17 mandat, Liberalerna med 8 mandat, Vänsterpartiet med 4 mandat och Centern med 3 mandat.

Gemensamma utgångspunkter och prioriteringar

Överenskommelsen mellan majoritetskoalitionen bygger på en gemensam programförklaring. Den lyder:

Våra gemensamma utgångspunkter

Kristianstad ska vara en kommun präglad av trygghet, öppenhet, nyfikenhet och frihet. Kristianstad har många faktorer som ger möjlighet till en god utveckling och vara tillväxtmotor i nordöstra Skåne men detta hotas av känslan av otrygghet, låga studieresultat, hög arbetslöshet, hög andel invånare som lever på försörjningsstöd. För att reda ut dessa svårigheter krävs en majoritet som är överens om vad som måste göras.

Våra tre partier har olika ideologiska utgångspunkter där det finns sådant som skiljer men också sådant som förenar. Vi tar vara på det gemensamma och använder våra resurser för att de som bor, verkar och lever i Kristianstad ska kunna känna trygghet och utveckla hela sin potential.

Tillsammans med övriga politiska partier, civilsamhället, näringslivet och de kommunala verksamheterna kan vi tillsammans skapa framtidstro i Kristianstads kommun. Vi ser svårigheter men också möjligheter och vi ska göra allt vi kan för att svårigheterna ska minska och möjligheterna öka. Efter fyra år har medborgarna möjlighet att utvärdera vad vi åstadkommit och genom sin valsedel ge sitt betyg.

Vi kommer under de närmaste fyra åren satsa på dessa prioriteringar:

  • Ekonomi i balans.
  • Näringslivspolitik som gynnar våra företag.
  • Arbetsmarknadspolitik som leder till fler i arbete.
  • Samarbete med polis, näringsliv, civilsamhälle och ordningsvakter som leder till en trygg kommun.

När detta fungerar så finns goda möjligheter för de kommunala kärnverksamheterna att utvecklas till gagn för alla oss medborgare. Vi är överens om att det är på systemnivå som förändringar ska göras.

Fördelning av ordförandeposter

I överenskommelsen har partierna också gjort upp om hur ordförandeposterna i nämnder och bolagsstyrelser ska fördelas mellan partierna. Resultatet är att Moderaterna får tillsätta ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens personalutskott, barn- och utbildningsnämnden, arbete och välfärdsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, valnämnden, valberedningen och i AB Kristianstadsbyggens styrelse. Kristdemokraterna får ordförandeposterna i byggnadsnämnden och omsorgsnämnden och i bolagsstyrelsen för C4 Energi. Sverigedemokraterna får ordförandeposten i överförmyndarnämnden och i Renhållningsbolagets styrelse och får tillsätta vice ordförande i de delägda bolagen Kristianstad Österlen Airport och Åhus hamn. Partiet får också posten som 1 vice ordförande i kommunstyrelsen och dessutom inrättas poster som 1 vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete och välfärdsnämnden som alla tillfaller Sverigedemokraterna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.