Ny belysning på Härlövsängaleden

17/ربيع الثاني/1443 04:45 مArchived

Under vecka 47 påbörjas ett arbete att byta belysningen på Härlövsängaleden. 120 nya belysningsstolpar kommer att ge ett bättre ljus och även belysa den intilliggande cykelvägen.

Härlövsängaleden binder ihop Näsby i norr med Härlöv i söder.
Härlövsängaleden binder ihop Näsby i norr med Härlöv i söder.

Härlövsängaleden är ett av Kristianstads mest trafikerade pendlingsstråk. Kommunen har under en längre tid haft problem med den gamla belysningen, som därför varit släckt i omgångar.

- Vi byter hela belysningen på hela sträckan från LIDL till rondellen vid Skånemejerier, så får alla trafikanter en bra belysning. Både bilister och cyklister, säger Jonas Schrevelius, driftchef på tekniska förvaltningen.

120 nya belysningspunkter ska sättas upp. Arbetet delas in i fyra etapper och beräknas vara klart i slutet av februari.

Gång- och cykelvägen som går parallellt med Härlövsängaleden kommer att vara avstängd under större delen av arbetstiden. För trafiken kommer minst ett körfält att vara öppet och regleras med flaggvakter, sänkt hastighet till 30 km/h och andra säkerhetsåtgärder.

- Även om det är öppet så kommer körtiden att vara längre längs sträckan, så välj gärna en annan körväg under byggtiden om det är möjligt, säger Jonas Schrevelius.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.