Kristianstad klättrar i miljöranking

19/شوال/1443 03:06 مArchived

Kristianstad klättrar från plats 45 till plats 28 i den årliga kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun. I kategorin ”Mindre städer och kommuner nära mindre stad” hamnar Kristianstad på en fjärdeplats.

Kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun görs av Aktuell Hållbarhet och syftet är att ta tempen på kommunerna klimat- och hållbarhetsarbete.

– Vi klättrar i rankingen och det betyder att vårt arbete går åt rätt håll men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Vi behöver bli ännu bättre på att integrera klimat- och miljöfrågorna i våra olika verksamheter, säger Magnus Lund som är kommunens klimatstrateg.

Ny klimat- och miljöplan

Som en del i arbetet tar Kristianstads kommun fram en ny klimat- och miljöplan som ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och säkrad energiförsörjning. I planen föreslås ambitiösa mål och åtgärder inom bland annat hållbar energi och grön samhällsutveckling. Planen är ute på remiss till den 30 juni 2022.

Klimatneutrala Kristianstad

Kristianstads kommun är även en av 23 städer som antagit utmaningen klimatneutrala städer 2030 som är en del av inovationsprogrammet Viable Cities. Målet för Kristianstads medverkan är att utsläppen av växthusgaser ska pressas ner så mycket det går fram till 2030, samt att kolinlagringen ska öka.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.