Klimatsmart projekt har gett värdefulla lärdomar

Updated:04/ذو القعدة/1444 09:56 صArchived

I dagarna hölls slutkonferensen för det EU-finansierade projektet Klimatsmarta Näsby där Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park samverkar kring koldioxidsnål stadsutveckling med fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter.

Slutkonferensen tog plats på Näsby, på Krinova Incubator & Science Park. Ett 20-tal personer deltog från olika fastighetsföretag, avdelningar på Kristianstads kommun, politiker, från Högskolan Kristianstad och från Krinova.  

Projektet har levererat ett antal rapporter och studier om bland annat mobilitet mellan Kristianstad och Näsby, hållbart resande på Näsby, planering för hållbart byggande, medborgarinflytande i stadsutveckling, och utforskat innovation och samverkan på området.

Under slutkonferensens diskussioner framkom det bland annat att samverkan i projektet har varit särskilt lärorikt när det gäller att gemensamt förstå och arbeta med de utmaningar som uppstår kring att planera för en koldioxidsnål stadsutveckling.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.