IVO-anmälan till följd av att larm inte hanterades skyndsamt

Updated:14/جمادى الأولى/1444 12:56 مArchived

Rutinerna följdes inte i samband med att en kund larmade vid en måltid på ett LSS-boende. Kunden anträffades en stund senare död. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Larm ska besvaras skyndsamt, vilket inte skedde i det aktuella fallet. Utredningen av händelsen kan inte med säkerhet påvisa att kunden avled på grund av att larmet inte hanterades skyndsamt. Det framgår dock att rutiner inte har följts och att förbättringar behöver ske. Därför konstaterar utredningen att ett allvarligt missförhållande har inträffat och att händelsen ska anmälas till IVO.

För att undvika att liknande händelser sker igen har rutiner förtydligats liksom arbetsfördelningen kring vem som svarar på larm.

 – Det som har inträffat är djupt beklagligt. Det är av yttersta vikt att vi lär av det som inträffat och förebygger liknande misstag framöver, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.