Hur vill du att Stora torg ska utvecklas i framtiden?

17/صفر/1443 02:01 مArchived

Visionen är att Stora torg ska vara en plats full av liv och rörelse, med en mängd olika aktiviteter. Men hur vill Kristianstadsborna att torget ska användas? Kristianstads kommun bjuder nu in allmänheten till dialog om framtidens Stora torg lördagen 2 oktober.

Är mer sittplatser och grönska framtidens melodi för Stora torg, eller hur vill DU se att torget utvecklas? Passa på att komma och lämna dina synpunkter mellan klockan 11 och 15 lördagen den 2 oktober.
Är mer sittplatser och grönska framtidens melodi för Stora torg, eller hur vill DU se att torget utvecklas? Passa på att komma och lämna dina synpunkter mellan klockan 11 och 15 lördagen den 2 oktober.

I kommunens projekt En levande stadskärna finns ett uppdrag att utveckla Stora torg. Tanken är att skapa ett mångfunktionellt torg som kan användas på olika sätt, med flera olika verksamheter.

– Vi vill ha ett torg med liv och rörelse, en plats som man inte bara passerar utan även vill uppehålla sig på. Kanske ska olika delar av torget ha olika karaktär? säger Roger Jönsson, stadsarkitekt i Kristianstads kommun, och delprojektledare i En levande stadskärna.

Men vad vill egentligen Kristianstadsborna ha Stora torg till? Vilka verksamheter ska vara där? Hur vill man att torget ska se ut?

Pop up:en med sittplatser och grönska som funnits på Stora torg sedan i juni – är det något att bygga vidare på? Eller vill man ha andra aktiviteter?
Projektgruppen för en levande stadskärna bjuder nu in till dialog på just Stora torg för att få höra Kristianstadsbornas tankar om hur torget bör utvecklas. Först därefter kommer ett konkret förslag om Stora torg att tas fram.

 

Lördagen den 2 oktober finns möjligheten att komma till oss i tältet på Stora torg för att diskutera, lämna förslag, rita, bygga eller förklara vad man tycker är bra med torget, vad man saknar, och vad man hade velat ha. Delar av projektgruppen finns på plats mellan 11 och 15 på lördagen.
För den som hellre vill lämna sina förslag och tankar digitalt finns ett formulär att fylla i på www.kristianstad.se/storatorg Där kan du också ladda upp bilder, skisser eller andra filer med idéer för Stora torg.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.