Hur ska Åhus utvecklas?

Updated:28/شعبان/1444 01:02 مArchived

Hur vill du att Åhus ska utvecklas? Det är dags att göra ändringar i den tio år gamla översiktsplanen för Åhus. Alla kan lämna synpunkter i samrådet som pågår. Måndagen den 20 mars hålls samrådsmöte i Åhus församlingshem från kl. 17.

Åhusmiljö
Hur ska man göra för att på bästa sätt både bevara gamla värden och utveckla Åhus mot framtiden? Lämna dina synpunkter i samrådet om översiktsplanen senast den 14 april.

Alla som har tankar om Åhus utveckling är välkomna att lämna synpunkter och kommentarer på förslaget till översiktsplan fram till mitten av april.

Översiktsplanen ska ge vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas framöver. Var är det lämpligt att bygga och ändra de närmaste femton åren? Vilka naturområden och kulturmiljöer ska skyddas och bevaras?

Efterfrågan är stor både på bostäder och på verksamhetsmark för företag, men tillgången på lämplig mark att bygga på är begränsad. Inriktningen blir därför att i första hand förändra inom den befintliga bebyggelsen på sådana sätt som ytterligare kan stärka Åhus attraktivitet.

Du hittar planförslaget på under Relaterad information. Den som vill ha hjälp att ta del av förslaget är välkommen till datorerna på Åhus bibliotek. Den 20 mars från kl. 17 hålls ett öppet samrådsmöte i Åhus församlingshem.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.