Grattis STF Östra Skåne till hållbarhetspriset

Updated:30/جمادى الأولى/1443 12:42 مArchived

STF Östra Skåne bjöds in till Kristianstads kommuns projekt Aktivera Mera Friluftsliv, där syftet har varit att nå ut till flera naturovana och där fokus har varit att nå barn och unga i socioekonomiskt svaga områden, deras familjer samt nyanlända.

Två personer tänder sitt stormkök ute i naturen
Faten och Jehad tänder sitt stormkök under en friluftsutflykt för kommunens SFI-klasser. Ett av de moment STF Östra Skåne lärt elever i Kristianstads kommuns projekt Aktivera Mera Friluftsliv

Svenska Turistföreningens hållbarhetspris för lokalavdelningar delas ut årligen och går till en lokalavdelning som utmärkt sig genom att på ett framgångsrikt och inspirerande sätt, på lokalt plan inom föreningen, verkat för hållbar utveckling inom en eller helst flera av de tre hållbarhetsdimensionerna. STF Östra Skåne är vinnare 2021!

Årets pristagare har på ett förtjänstfullt sätt visat hur Svenska Turistföreningen kan vara en del av lösningen till en av våra stora samhällsutmaningar. STF Östra Skåne har under 2021 stöttat Kristianstads och Hässleholms kommuners SFI-utbildningar med friluftskunskap för nyanlända invandrare. Vid inte mindre än tolv tillfällen har lokalavdelningen arrangerat aktiviteter i närliggande naturområden såsom att göra upp eld med tändstål och laga mat över öppen eld.

Juryn menar att det är en särskilt berömvärd insats som lokalavdelningen gjort som tydligt stöttar den lokala sociala hållbarheten genom ökad integration. Initiativet kan förhoppningsvis inspirera fler av STF:s lokalavdelningar att bidra till medlems- och samhällsnytta genom liknande aktiviteter. STF Östra Skånes arbete har även bidragit till miljömässig hållbarhet genom att aktiviteterna kombinerats med kunskap om allemansrätt och ökad kunskap om den närliggande naturen. Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är det lovvärt att visa upp möjligheterna att vistas i naturen i närområdet som inte kräver dyra prylar eller resor. 

Aktiviteterna som lokalavdelningen arrangerat har varit så lyckade och efterfrågade att båda kommunerna har bett om fortsatt samarbete. Inför våren 2022 planeras bland annat att SFI-elever i Kristianstad ska få ta fram egna recept för utomhusmatlagning samt testa att göra kanelbullar på stormkök tillsammans med STF Östra Skåne. 

Priset, till ett värde av cirka 5 000 kr, är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt hållbarhetsarbete.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.