Glädjande besked för Yrkeshögskolan i Kristianstad

06/جمادى الثانية/1442 12:29 مArchived

Idag kom Myndigheten för yrkeshögskolans besked om vilka utbildningar och utbildningsarrangörer som beviljats 2021. För Kristianstads kommun innebär det att de under längre tid får fortsätta bedriva tre av sina utbildningar.

Glädjande får Yrkeshögskolan i Kristianstad behålla de etablerade yrkeshögskoleutbildningarna Redovisningskonsult, Medicinsk sekreterare och Tandsköterska.
Glädjande får Yrkeshögskolan i Kristianstad behålla de etablerade yrkeshögskoleutbildningarna Redovisningskonsult, Medicinsk sekreterare och Tandsköterska.

Varje år beslutar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya och gamla utbildningar som får starta upp eller fortgå.

– I år hade vi sökt om att få fortsätta bedriva vår tandsköterskeutbildning, redovisningskonsultutbildning och vår utbildning för medicinska sekreterare och samtliga av dessa beviljades, berättar utbildningsledaren Karin Persson.

De hade också sökt en fjärde utbildning som tidigare inte erbjudits, specialistundersköterska med inriktning mot psykisk hälsa och ohälsa som tyvärr inte beviljades.

– Vi är jättenöjda med resultatet, det innebär att vi får fortsätta bedriva de utbildningar som nu är etablerade och som har ett gott renommé. Vi vet att det är som ett lotteri när man söker och de statliga medlen kan inte räcka till allt, fortsätter Karin.

I år var det över 1500 utbildningsansökningar och av dessa beviljades ungefär en tredjedel. För att få sin utbildning beviljad krävs det att branschen ser ett behov yrkeskompetensen och att man i ansökan kan stärka det. Men det handlar också om att väga behoven i de olika regionerna mot varandra och se hur många utbildningar det redan finns inom ett område.

Annika Persson, rektor för yrkeshögskolan är också mer än nöjd.

– Årligen kämpar vi för att få behålla de utbildningar vi har, men vi vill samtidigt vara med i utvecklingen och vi kommer även fortsättningsvis att titta på nya utbildningsområden. Vi är otroligt glada för att vi fick tre av fyra utbildningar godkända när konkurrensen är så pass stor. Det är ett kvitto på att vi gör rätt.

Fakta

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

•De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.

•LIA (lärande i arbete) innebär att utbildning i skarpt läge ute på en arbetsplats.

•Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.

•Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.

•Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

•YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.