En kommun med KRAV

22/صفر/1442 08:52 صArchived

Kristianstads kommun är en av många kommuner och regioner som satsar på ekologiska inköp av råvaror. Arbetet påbörjades 2016 och nu har Kristianstads kommun fått 69 av sina kök i skolor, förskolor och äldreboenden KRAV-certifierade.

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.
KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.

2016 började arbetet för att få köken i Kristianstads kommun att bli KRAV-certifierade. Från början handlade det om 6 kök, 2020 är 69 enheter certifierade. Niclas Orwar, arbetsledare och samordnare för KRAV-certifieringen i Kristianstads kommun har jobbat stenhårt.

- Jag brinner för det här. Det ett sätt att värna om natur, miljö, matgäster och om den interna arbetsmiljön.

Han poängterar dock att det inte är ett arbete som han gjort på egen hand.

- En sådan här sak är inte möjlig utan stöd från chefer, och ytterst från kommunens politiker. Men vi har också byggt upp en organisation med duktiga internrevisorer som har skött det mesta av processen tillsammans med medarbetare i de olika köken.

Inköpen av KRAV-märkta och ekologiska råvaror gör kommunen genom grossister i södra Sverige, och de försöker dessutom köpa så mycket svenskt som möjligt. Andelen ekologiska inköp ligger i snitt på 40 procent.

- Vi handlar det ekologiska inom den budget vi har för livsmedelsinköp. Det får inte kosta för mycket, så vi måste vara noga med hur vi använder råvarorna och vi arbetar hela tiden för att undvika svinn, säger Niclas Orwar.

Handlar om mer än mat

Att KRAV-certifiera köken handlar också om mer än mat, säger han.

- Det är positivt även för arbetsmiljön. Medarbetarna har fått utbildning av kontrollföretaget som varje år kommer och kontrollerar bland annat inköpen av hållbara livsmedel, miljömärkta rengöringsmedel, förpackningsmaterial och ordningen i köken. Det blir en boost för personalen när de får beröm för det arbete de utför och när de känner att de har något att arbeta tillsammans kring.

Många kommuner använder KRAV-certifieringen för att visa föräldrar och nyinflyttade att man satsar på kvalitet i den mat man serverar i de offentliga matsalarna. I Kristianstad har de ramat in och hängt upp KRAV-certifikatet i matsalar på skolor och inom äldreomsorgen.

Fakta om KRAV

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.

Det finns totalt cirka 1 200 KRAV-certifierade restauranger (privata och offentliga). Dessa kan certifieras på tre nivåer, som visar matgästerna hur stor andel av restaurangens mat som är tillagad av godkända råvaror. Ju större andel godkända råvaror, desto fler stjärnor är ifyllda i det särskilda KRAV-märket för restauranger. Kristianstads kommun är certifierad med en stjärna, vilket betyder att minst 25 procent av råvarorna ska vara godkända av KRAV. Två stjärnor betyder minst 50 procent godkända råvaror, och tre stjärnor minst 90 procent godkända råvaror.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.