Bevattningsförbud

Published:06/ذو القعدة/1442 08:09 مArchived

Updated:19/ذو القعدة/1442 12:48 م

Det går åt så stora mängder vatten i värmen att kommunen måste utfärda bevattningsförbud i ett antal orter. Förbudet gäller det kommunala dricksvattnet och innebär att vattnet inte ska användas till bevattning eller annat som kräver stora mängder vatten.

Under bevattningsförbud får du inte använda slang att vattna i trädgården.
Under bevattningsförbud får du inte använda slang att vattna i trädgården.

Orter med bevattningsförbud

 • Arkelstorp
 • Balsby
 • Degeberga sommarby
 • Horna
 • Juleboda
 • Kristanstad (inkl. kringliggande områden som tillhör Kristianstads tätort, exempelvis Hammarslund och Norra Åsum)
 • Olseröd
 • Olseröds sommarby
 • Ovesholm
 • Rigeleje
 • Rinkaby
 • Viby
 • Åhus/Yngsjö (inkl. hela kuststräckan ned till kommungränsen i söder)
 • Öllsjö
 • Österlia
 • Österslöv

Vad gäller vid bevattningsförbud?

Under ett rådande bevattningsförbud får det kommunala dricksvattnet inte användas till:

 • Bevattning med vattenslang eller vattenspridare. Däremot är det tillåtet att använda vattenkanna.
 • Fylla pool, uppblåsbara bassänger, badtunnor, spa-bad och dylikt.
 • Bil-, fasad, eller altantvätt med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Annan aktivitet som innebär stor användning av dricksvatten

Bevattningsförbudet gäller tills kommunen meddelar något annat.

Varför räcker inte vattnet?

Kristianstad har god tillgång på dricksvatten från grundvattnet, men däremot finns det tekniska begränsningar i vattenverken. Det gör att det under varma dagar kan vara svårt att producera så mycket dricksvatten att det räcker till. Särskilt mycket vatten går det åt i Åhus, där vattenverket producerar vatten för full maskin under sommarsäsongen. Även övriga vattenverk i kommunen har begränsningar. Vattentorn och lågreservoarer töms snabbare än de hinner fyllas på om alla vattnar för fullt.

En ny lågreservoar har redan byggts på Åhus vattenverk och inom ett par år kommer en ny överföringsledning från Gärds Köpinges nya vattenverk också att vara på plats för att stötta upp vattenförsörjningen under sommarsäsongen.

Vi gick från kommunen ut med en vädjan om försiktighet med bevattning i början av juni, i hopp om att slippa meddela bevattningsförbud, men det gav tyvärr ingen effekt på vattenförbrukningen. 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.