Årsredovisning ger inblick

Updated:02/رمضان/1442 04:48 مArchived

Årsredovisningen för Kristianstads kommun 2020 ligger nu färdig och godkänd av kommunfullmäktige. För alla som är intresserade av hur kommunen sköter sina uppgifter och använder skattepengarna är årsredovisningen en bra källa. Den är lättare att läsa än de flesta tror!

Faksimil med sidor ur årsredovisningen.
Det finns många intressanta sidor att fastna i för den som börjar läsa årsredovisningen för Kristianstads kommun 2020.

Årsredovisningen innehåller en del tyngre delar, som är obligatoriska enligt lag, i förvaltningsberättelsen och räkenskaperna. Men till största delen berättar texterna om viktiga händelser och utmaningar för kommunen som helhet och för de olika nämnderna och deras förvaltningar. Den som sätter sig och läser en stund i årsredovisningen får en bra bild av kommunens många olika verksamheter och av vad som har hänt under året i kommunens alla förvaltningar och bolag.

Hela årsredovisningen finns att läsa eller ladda hem som pdf här på webbplatsen och nås via länken under Relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.