Årets miljöpris till Smultronstället och Willandsgårdens för

Updated:24/شوال/1443 02:33 مArchived

Miljöpriset för 2021 tilldelas Smultronstället och Willandsgårdens förskolor. Förskolorna får priset för hur de på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt arbetar med att lära ut vikten av att ta hand om vår miljö.

Årets pristagare för Smultronställets och Willandsgårdens förskolor Peter och Carina Hertrich. Foto Kristianstads kommun.
Årets pristagare för Smultronställets och Willandsgårdens förskolor Peter och Carina Hertrich. Foto Kristianstads kommun.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:
Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma de insatser som Smultronställets förskola och Willandsgårdens förskola utfört genom att lära ut vikten av att ta hand om vår miljö och hur detta sedan skapar ringar på vattnet. På ett pedagogiskt sätt har förskolorna ökat förståelsen av bland annat hur maten kommer till, från jord till bord.

Fakta
Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10 000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.