Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Omsorg och hjälp.

Ditt engagemang som volontär gör stor skillnad!

Tillsammans med oss kan du engagera dig för stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen. Lyssna på några av våra volontärer!

07/03/43 01:58:59 م

Kommunen förvaltar fonder från privatpersoner. Kommunen förvaltar fonder från privatpersoner.

Sök pengar ur våra fonder

Kommunen förvaltar många fonder från privatpersoner. Siste oktober är sista ansökningsdag för flera av fonderna. Studenter, äldre eller du som jobbar eller har jobbat inom handel kan söka medel.

05/03/43 05:15:22 م

Problem med fukt på Demenscentrum Charlottesborg

Demenscentrum Charlottesborg har haft återkommande problem med fukt i källaren. Detta i kombination med att medarbetare upplevt ohälsa har lett till att fastighetsägaren AB Allön har gjort en fördjupad analys. Nu planeras åtgärder och fler undersökningar.

29/02/43 05:34:16 م

Trädet med pusselbitarna är en symbol för webbplatsen En bra plats, där alla som är anhöriga till någon som har stöd från omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun kan logga in sig för att få information, tips och möjlighet att få kontakt med andra i samma situation. Trädet med pusselbitarna är en symbol för webbplatsen En bra plats, där alla som är anhöriga till någon som har stöd från omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun kan logga in sig för att få information, tips och möjlighet att få kontakt med andra i samma situation.

En dag för anhöriga

Den 6 oktober infaller nationella Anhörigdagen. En dag för att uppmärksamma anhörigas situation och deras betydelsefulla insats. Inom Omsorgen i Kristianstad stöttas anhöriga på olika sätt. Nytt för i år är det digitala anhörigstödet En bra plats.

29/02/43 09:46:44 ص

Vilka länkar klickar du på? Undvik att bli lurad på nätet. Vilka länkar klickar du på? Undvik att bli lurad på nätet.

Vilka länkar klickar du på?

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder kan du skydda dig bättre i ditt uppkopplade liv.

27/02/43 03:45:30 م