Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Kommun och politik.

Archived Fältgruppen känner många ungdomar i området sedan tidigare och finns på plats. Fältgruppen känner många ungdomar i området sedan tidigare och finns på plats.

Trygghetsskapande insatser på Näsby

Efter tisdagens skottlossning på Gamlegården samarbetar polisen, Kristianstads kommun och det kommunala bostadsbolaget ABK för att stärka tryggheten i området. Polisen har stora resurser på plats och kommunens verksamheter i området hålls i stort sett igång som vanligt.

26/12/42 04:11:23 م

Archived

Kommunen följer polisinsats

Strax före klockan fyra på tisdagseftermiddagen larmades polisen till en misstänkt skottlossning på Gamlegården. Tre personer uppges vara skadade och förda till sjukhus. Kristianstads kommun följer händelseutvecklingen i dialog med polisen.

24/12/42 06:14:02 م

Archived

Extra insatser för att stötta lokal återstart

Många har drabbats i pandemins spår. I näringslivet har särskilt evenemangsarrangörer, besöksnäring och viss handel haft det svårt. Kristianstads kommun har därför avsatt två miljoner för att stötta den lokala återstarten i takt med att restriktionerna lättar.

05/12/42 08:55:31 ص

Archived Ramboll konstaterar att Kristianstads kommun är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet. Ramboll konstaterar att Kristianstads kommun är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet.

Kommunens stabsarbete utvärderat

Konsultföretaget Ramboll har på Kristianstads kommuns uppdrag utvärderat stabsarbetet under pandemin. Betyget är gott. Ramboll konstaterar att kommunen är van att hantera störningar av olika slag och att det märks i krisledningsarbetet.

21/11/42 10:51:48 ص

Archived

Tre föreningar får stöd av landsbygdsfonden

Landsbygdsrådet beviljar ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden till tre av de inkomna ansökningarna. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

18/11/42 02:17:36 م

Archived

Kommunen lämnar stabsläget

Läget är stabilt i kommunens förvaltningar och bolag och effekterna av pandemin hanteras nu inom varje verksamhet. Därmed lämnar Kristianstads kommun det stabsläge som varat i 14 månader.

08/11/42 08:45:44 ص

Archived Fina stränder som bjuder in till bad är vad Kristianstads kommun vill erbjuda besökare. Fina stränder som bjuder in till bad är vad Kristianstads kommun vill erbjuda besökare.

Naturkram – trygg hemester för medborgare och besökare

Hemestertrenden startade 2020, men även årets sommar handlar om att semestra i närområdet. Kommunen har många omtyckta platser, vilket leder till ett ökat besökstryck i naturområden och på stränder. För att se till att det är rent, fint och tryggt har kommunen tagit fram ett antal åtgärder.

08/11/42 07:54:31 ص

Archived Efter juni månads fullmäktigesammanträde står sessionssalen tom till den 14 september. Då är förhoppningen att alla 65 ledamöter kan samlas igen, i stället för endast de 37 som har blivit kallade sedan pandemin startade. Efter juni månads fullmäktigesammanträde står sessionssalen tom till den 14 september. Då är förhoppningen att alla 65 ledamöter kan samlas igen, i stället för endast de 37 som har blivit kallade sedan pandemin startade.

Få men stora beslut i fullmäktige

Kristianstads kommuns fullmäktige klubbade enhälligt beslutet om att köpa den södra delen av Galleria Boulevard med syfte att inrätta gymnasieskola. Lika eniga var ledamöterna om att betala Trafikverket för tidigarelagda cykelbanor Färlöv-Önnestad och Ovesholm-Vä.

07/11/42 03:04:08 م

Archived

Fortsatt granskning visar brister vid inköp

Tekniska förvaltningen har fortsatt granskningen av avtalsföljsamheten mot de ramavtal som har tecknats. Genomgången visar att ett antal större och mindre brister i inköpshanteringen. Med utbildning, digitala beställningar och tydliga signaler från ledningen ska bristerna åtgärdas.

05/11/42 02:08:29 م

Archived

Fullmäktige sammanträder 16 juni

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 16 juni klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet via vår webbsändning.

04/11/42 10:41:09 ص

Archived Faksimil av tidningsuppslag Faksimil av tidningsuppslag

Uppslaget söker sig ut

På Uppslaget från Kristianstads kommun vill vi den här månaden ge inspiration till utomhusupplevelser i kommunen. Här finns artiklar om hemmasemestern och om kommunens friluftsstrateg. Christel Jönsson skriver sin sista hälsning som kommundirektör och förmedlar ett stort tack.

01/11/42 04:04:34 م

Archived

Ny totalkalkyl för reningsverk framme för beslut

I vintras upptäcktes oklarheter i kommunens stora reningsverksprojekt. Sedan dess har en extern granskning skett och projektet har förstärkts organisatoriskt. Nu finns ny totalkalkyl framme för beslut.

01/11/42 09:00:32 ص

Archived Handbollsspelande barn Handbollsspelande barn

Förslag om ekonomiska satsningar nästa år

En försiktig optimism spirar kring ekonomin i Kristianstads kommun. Alliansens ekonomiska planeringsförutsättningar för 2022, som ger en fingervisning om höstens budgetförslag, ger nämnderna förstärkningar med 79 miljoner kronor utöver tillskott för löneökningar, volymökningar och hyreshöjningar.

28/10/42 09:36:06 م

Archived Katolska kapellet i Kristianstad Katolska kapellet i Kristianstad

Samlade trossamfund skapar kunskapsresurs

Knappt hade beslut fattats om ett reglemente för kommunens nya interreligiösa råd när pandemin kom och satte käppar i hjulet. Nu har trossamfunden äntligen kunnat formera sig och räknar med att kunna bli en viktig kunskapsresurs i Kristianstads kommun.

22/10/42 02:18:40 م

Archived Bild på Peter Cavala som blir ny biträdande kommundirektör Bild på Peter Cavala som blir ny biträdande kommundirektör

Ny biträdande kommundirektör

Peter Cavala blir ny biträdande kommundirektör i Kristianstads kommun. Peter har en gedigen erfarenhet från den statliga sektorn och har under de senaste 10 åren varit samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

21/10/42 11:59:23 ص

Archived

Missa inte att söka pengar ur landsbygdsfonden

Den 6 juni är sista dagen att söka pengar ur landsbygdsfonden. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram.

16/10/42 03:12:15 م

Archived

Kommunen köper del av Galleria Boulevard

Kommunen är överens med Steen & Ström om att förvärva etapp C av Galleria Boulevard, alltså den del av byggnaden som vetter mot Hästtorget.

14/10/42 08:30:27 م

Archived Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstads kommun, tar emot stafettpinnen i form av en cykelpump av kommunalrådet i Hörby kommun, Cecilia Bladh in Zito (SD). Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstads kommun, tar emot stafettpinnen i form av en cykelpump av kommunalrådet i Hörby kommun, Cecilia Bladh in Zito (SD).

Skånestafetten genom Kristianstads kommun 17-20 maj

Idag lämnade representanter från Hörby kommun över stafettpinnen till Kristianstads kommun utanför naturum Vattenriket. Pierre Månsson och Karin Magntorn berättade om att fler ger sig ut för att upptäcka ny rekreationsområden i sin hemkommun och att ute nu är det nya inne.

05/10/42 05:45:02 م

Archived EU-flagga och svensk flagga i Rådhus Skåne EU-flagga och svensk flagga i Rådhus Skåne

Stor debattlust i fullmäktige

Det var inte många beslutsärenden på fullmäktiges dagordning i maj, men efter tidigare inställda möten och bordläggningar under våren var debattlustan hög. Motioner, interpellationer och frågestund lockade ledamöter att äntra talarstolen gång på gång.

02/10/42 02:19:13 م

Archived

Uppslag för knopp och kropp

Låt dig inspireras av Degeberga skolas elever och medarbetare, som håller både kropp och knopp igång. Eller av sjuksköterskan Christoffer Danarö som bytte vandringar i sjukhuskorridorer mot cykelturer till patienterna. Du möter dem på Uppslaget i Kristianstadsbladet eller här på webben.

25/09/42 10:17:46 ص