Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Bygga, bo och miljö.

Avloppsinvestering godkänd men redovisning krävs

Kalkylen för avloppsprojektet steg med 40 miljoner kronor direkt efter tekniska nämndens beslut i december. Nu har ett nytt beslut fattats, men nämnden kräver dessutom besked om hur förvaltningen löser uppdraget med att förbättra transparens och kontroll.

24/06/43 04:49:48 م

Hundrastgården vid den gamla fotbollsplanen. Hundrastgården vid den gamla fotbollsplanen.

Ny hundrastgård i Färlöv klar

I Färlöv har en ny hundrastgård färdigställts. Den är belägen i södra delen av byn, mellan gamla banvallen och Henningsbergsvägen.

21/06/43 06:39:35 م

Kostsamt avloppsbygge kräver nytt beslut

Tekniska nämnden får ett extra ärende till sitt januarimöte. Det handlar om bygget av ett stort avloppssystem för Kristianstad. Ett tidigare beslut från december måste rivas upp eftersom den beräknade kostnaden ökat med nära 40 miljoner kronor.

15/06/43 11:42:27 ص