Nyheter

Du kan filtrera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Trafik och resor.

Kartbild Kartbild

Omledning på E22 vid Bäckaskog

Motorvägsbygget på E22 Fjälkinge-Gualöv går framåt. Från 29 november leds trafiken österut mellan Bäckaskog och Gualöv via en nybyggd lokalväg. Här kommer trafiken att gå till och med slutet av 2024 med nedsatt hastighet till 70 km/h.

02/05/45 02:23:14 م

Under 2024 kommer Kanalgatan att byggas om i etapper. Under 2024 kommer Kanalgatan att byggas om i etapper.

Kanalgatan blir snyggare och säkrare

Snart börjar ett stort arbete på Kanalgatan. Hela nästa år byggs gatan om i etapper för att bli både säkrare och snyggare.

02/05/45 12:00:21 م